Facelift

  บำรุงรักษาป้าย

 • ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการบำรุงรักษาในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
 • บริการล้างทำความสะอาด ซ่อมบำรุง หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ป้ายโฆษณา
 • รับซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าป้าย
 • บริการซ่อมแซมทาสีป้ายโฆษณา
 • บริหารจัดการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

ทำไมต้องมีการบำรุงรักษา

 • ความสะอาดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของป้ายโฆษณาช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์
 • ภาพลักษณ์ที่ใหม่และโดดเด่นช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่มาใช้บริการ
 • ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ภาพลักษณ์ที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค
 • แสดงความจริงใจต่อลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ

ประโยชน์ของ Facelift®

 • เราใช้รถเครนกระเช้า
 • ได้งานที่สมบูรณ์แบบในเวลารวดเร็ว โดยที่ไม่รบกวนธุรกิจของท่าน
 • ได้ความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่สูง
 • สามารถทำความสะอาดแม้ในบริเวณที่นั่งร้านไม่สามารถทำได้
 • ด้วยการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถเครนกระเช้า เพื่อใช้กับระบบทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ