“เราใช้บริการบริษัท อิมเมจ เอ็นแฮนซ์เมนท์ จำกัดมาเป็นเวลาหลายปีรู้สึกพอใจกับคุณภาพและการทำงานที่เป็นระบบ เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงอยากแนะนำให้พิจารณาบริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ในการส่งเสริมแบรนด์ของ
องค์กรท่าน”

คุณภากร วนัปติกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“ด้วยภาวะการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในธุระกิจการเงิน/การธนาคาร นอกจากจะต้องมีสินค้าและการบริการที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการตลาดอยู่ตลอดเวลา ธนาคารไทยพาณิชย์จึงมุ่งมั่นและพยายามที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
ดิฉันเห็นว่าสินค้าและบริการของ บริษัท อิมเมจ เอ็นแฮนซ์เมนท์ จำกัด เป็นช่องทางใหม่ที่เจาะถึงกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ไม่ควรมองข้าม และช่องทางดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ธนาคารสามารถจะใช้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการตลาดและตอกย้ำให้ผู้บริโภคเห็นถึงการเป็นผู้นำทางด้านการธนาคาร”

คุณลิลลี่ งามตระกูลพานิช
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดลูกค้าบุคคล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)